Moderne Romantikrosen
Englische Rosen und Romantikrosen Eder Armin
Chippendale, Tantau 2005
Mariatheresia, Tantau 2003
Piano, Tantau 2007
Giardina, Tantau 2008